Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Obróbka powierzchni w wyg?adzarkach pojemnikowych

Zamów publikacj?

Autor: Kazimierz Wo?niak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 392
Data wydania: 2017-05-05
Typ: ksi??ka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119205-1


Wersja papierowa: 69,00 PLN

Data wydania:

05-05-2017

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


Jest to pierwsza od polowy lat 80-tych ksi??ka po?wi?cona zagadnieniu obróbki powierzchni w wyg?adzarkach pojemnikowych. Czytelnik b?dzie móg? si? dowiedzie? m.in.:

  • ?jakie jest zastosowanie obróbki pojemnikowej,
  • jakie narz?dzia obróbkowe mo?na wykorzysta?,
  • jakie s? ?rodki wspomagaj?ce obróbk? powierzchni,
  • na czym polegaj? procesy obróbki lu?nymi kszta?tkami.

Niniejsza ksi??ka jest podsumowaniem aktualnego stanu obróbki pojemnikowej we wszystkich jej aspektach. Publikacja ta porusza nast?puj?ce zagadnienia:

  • zakres zastosowań obróbki pojemnikowej,
  • klasyfikacja oraz przegl?d stosowanych wspó?cze?nie wyg?adzarek pojemnikowych oraz ich kinematyka,
  • ocena ró?nych narz?dzi obróbkowych – kszta?tek,
  • ?rodki wspomagaj?ce obróbk? pojemnikow?,
  • proces obróbki – wskazówki praktyczne,
  • oczyszczanie p?ynów i ?cieków powstaj?cych podczas obróbki pojemnikowej.

Ksi??k? z powodzeniem b?d? mogli wykorzysta? zarówno technologowie obróbki powierzchni, kadry in?ynieryjno-techniczne zak?adów przemys?owych, pracownicy zaplecza badawczo-rozwojowego, jak i studenci uczelni technicznych.

Pozytywnie oceniam recenzowan? ksi??k? w ca?ym zakresie jej tre?ci merytorycznych. Zawarte w pracy charakterystyki u?ytkowe wyg?adzarek pojemnikowych, w tym najnowszych odmian konstrukcyjnych, w?a?ciwo?ci technologiczne narz?dzi obróbkowych w formie kszta?tek ?ciernych i nagniataj?cych oraz rekomendowanych p?ynów obróbkowych daj? podstawy praktycznego ich wykorzystania. Zwa?ywszy na zainteresowanie t? obróbk? wielu zak?adów przemys?owych ró?nej wielko?ci, laboratoriów wydzia?ów mechanicznych politechnik i wy?szych szkó? zawodowych oraz ?rednich i ma?ych zak?adów prywatnych, postuluj? opublikowanie tej ksi??ki. -?Dr hab. in?. Mieczys?aw Marciniak, Wydzia? In?ynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
上海福彩 金阳县| 望都县| 陵川县| 台中县| 积石山| 茶陵县| 临邑县| 五寨县| 平塘县| 扬州市| 皮山县| 德安县| 寻甸| 兖州市| 措美县| 长春市| 湄潭县| 沙湾县| 铁岭市| 桐乡市| 寻乌县| 淮安市| 休宁县| 沭阳县| 中江县| 武穴市| 兰溪市| 外汇| 福泉市| 南阳市| 沁水县| 栖霞市| 西城区| 海安县| 孝感市| 通州区| 海盐县| 拜泉县| 长泰县| 白山市| 北京市|