Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Ta?my spawalnicze

  Ta?my spawalnicze wyst?puj? w dwóch rodzajach, jako: samoprzylepne ta?my do przys?oni?cia szczeliny spawanej rury, celem ograniczenia wyp?ywu argonu w?óknikowe ta?my spawalnicze podklejane pod spawany przedmiot celem uformowania grani i ograniczenia dop?ywu tlenu

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ukosowarka stacjonarna rur

  Ukosowarka stacjonarna rur Stacjonarne ukosowarki rur przenaczone s? do wydajnego, powtarzalnego i jako?ciowej obróbki rur fazowanie zewn?trzne na V / I / K / J planowanie końca rury podtaczanie / kalibrowanie Zaówno centrowanie, blokowanie i pó?nie...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Mobilna fazowarka zbiorników i dennic

  Mobilna fazowarka zbiorników i dennic Mobilna (24kg) fazowarka frezuj?ca dedykowana do ukosowania "na zimno" pod k?tami (30 / 37,5 / 45 stopni)  rur o ?rednicy minimum 4"  zbiorników o grubo?ci p?aszcza do 16mm  dennic zbiornik&oacu...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Papier & Folia wodno-rozuszczalna

  Papier lub folia wodno-rozpuszczalna s?u?y do wydzielenia spawanej cz??ci ruroci?gu, do której po wykonaniu spawu nie b?dzie dost?pu.  Wydzielona przestrzeń na czas spawania zostaje wype?niona aronem. Po zakończeniu procesu spawania podczas p?ukania ruroci?gu, bariera zostaje rozpusz...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • P?sety i narz?dzia dla elektroników

  • p?sety, belzer • narz?dzia do lutowania • narz?dzia do prac precyzyjnych

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Polerka k?towa 18V BCL33AP1K1

  Polerka k?towa 18V BCL33AP1K1 Do polerowania du?ych powierzchni 5" - dysk na rzepy o ?rednicy 127 mm W zestawie z mask? z g?bki i we?ny 5 ustawień pr?dko?ci: 1100, 1450, 2300, 3050 i 3500 obr./min Bezpieczny spust Przycisk blokady spustu dla wi?kszego komfo...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Smarownica 14,4V BCL32G1K1

  Smarownica BCL32G1K1 Smarownica 14.4V do samochodów ci??arowych, przyczep, naczep ... .. pojazdów rolniczych i budowlanych wymagaj?cych cz?stego smarowania. Nadaje si? równie? do ogólnych prac konserwacyjnych i przemys?owych Wydajno?? smarowania 6000PSI / 41...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Okleiniarka kraw?dzi KA 65 Plus

  Okleiniarka kraw?dzi KA 65 Plus  Pocz?tek idealnej kraw?dzi Do wykonywania kraw?dzi mebli, które zas?uguj? na miano perfekcyjnych. Kompleksowy system CONTURO KA 65 obejmuje wszystkie czynno?ci, od przygotowania elementów a? po idealne wykończenie kraw?dzi. Do wykonywania k...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Zag??biarka akumulatorowa TSC 55 Li 5,2 REB-Set/XL-FS

  Zag??biarka akumulatorowa TSC 55 Li 5,2 REB-Set/XL-FS  Nasza najlepsza zag??biarka zapewnia niezale?no?? TSC 55. Precyzyjna praca zamiast m?cz?cej obróbki wtórnej. Wydajne 5 200 obrotów na minut?. Standardowa tarcza pilarska 2,2 mm zapewniaj?ca cich? prac?. Bezpiecz...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Odkurzacz mobilny CTM 36 E AC HD

  Odkurzacz mobilny CTM 36 E AC HD  Odkurzacz specjalny z funkcj? automatycznego oczyszczania filtra W przypadku bardzo du?ych ilo?ci py?u, na przyk?ad podczas pracy z u?yciem frezarek do renowacji i szlifierek z osprz?tem diamentowym, CTL 36 AC HD jest w swoim ?ywiole. Automatyczne czysz...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Strug HL 850 EB-Plus

  Strug HL 850 EB-Plus  Niczym nieograniczony Struganie i wykonywanie wr?gów blisko kraw?dzi: dzi?ki opatentowanemu, jednostronnemu u?o?yskowaniu g?owicy, strug elektryczny HL 850 pracuje równo i z nieograniczon? g??boko?ci? wr?gu. Brak ograniczenia g??boko?ci wr?gu to brak...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Uko?nica przesuwna KS 120 UG-Set

  Uko?nica przesuwna KS 120 UG-Set  Ekstraklasa w ka?dym calu Mo?na prowadzi? w lewo i w prawo. Nawet tam, gdzie inni tylko udaj?. Obustronne u?o?yskowane tuleje, które poprzez s?upki prowadz?ce o wyj?tkowo du?ych rozmiarach utrzymuj? narz?dzie precyzyjnie na linii ci?cia. Podw&oac...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Mieszarka MX 1000 E EF HS2

  Mieszarka MX 1000 E EF HS2  Trwa?e. Ergonomiczne. Mocne Mieszanie w schylonej pozycji to ju? przesz?o??: mieszarki MX dostosowuj? si? do wzrostu dzi?ki systemowi regulacji wysoko?ci ErgoFix. Mo?na pracowa? w pozycji wyprostowanej, przyjaznej dla pleców. Mocne silniki, któr...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Lampa robocza DUO-Set

  Lampa robocza DUO-Set Jako?? ?wiat?a to równie? jako?? pracy Nowa generacja ?wiat?a: o?wietla ca?? powierzchni? a nie tylko jeden punkt. Z wyj?tkowym uk?adem diod dla zapewnienia k?ta rozpraszania 180°. Umo?liwia jednorodne o?wietlanie ?wiat?em o barwie zbli?onej do ?wiat?a dzienn...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
上海福彩 毕节市| 元氏县| 玉林市| 德庆县| 林甸县| 湟中县| 永顺县| 房产| 南召县| 永康市| 雷州市| 昭苏县| 张家口市| 公安县| 云阳县| 铜川市| 太保市| 柏乡县| 新巴尔虎左旗| 天等县| 洪雅县| 江口县| 百色市| 和林格尔县| 安达市| 成武县| 瓦房店市| 镇远县| 玉田县| 济阳县| 通辽市| 蒙山县| 新乐市| 海宁市| 仲巴县| 娄烦县| 江山市| 休宁县| 文水县| 泾川县| 大荔县|