Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Armatura nierdzewna

  Armatura nierdzewna W?ród produktów dost?pnych w asortymencie hurtowni wyrobów hutniczych Strong Steel Poland znajdziecie Państwo mi?dzy innymi bogaty wybór armatury stalowej ze szwem lub bez szwu. W po??czeniu z takimi elementami jak rury ze szwem nierdzewne lub ?aro...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Elektrody grafitowe EDM, pr?ty okr?g?e, arkusze, p?yty grafitowe, g?ówki elektrody, pr?ty kwadratowe, grafitowe

  Elektrody grafitowe EDM, pr?ty okr?g?e, arkusze, p?yty grafitowe, g?ówki elektrody, pr?ty kwadratowe, grafitowe Grafit jest cz?sto u?ywany do obróbki elektroerozyjnej (EDM) w produkcji i wytwarzaniu form, poniewa? oferuje kluczowe zalety. Grafit ma wiele zalet – dzi?ki ni...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Produkcja, wykonanie, tulejek, ?rub, sworzni, wa?ków, detali, elementów, stalowych, metalowych, z aluminium

  Dysponujemy bogatym parkiem maszynowym wyposa?onym w maszyny sterowane numerycznie oraz urz?dzenia konwencjonalne. W sk?ad wykonywanych przez nas procesów wchodzi: frezowanie CNC toczenie CNC na automatach tokarskich wiercenie, nawiercanie gwintowanie ci?ci...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Toczenie, nacinanie, wykonanie, gwintów metrycznych, calowych, trapezowych, modu?owych

  Zak?ad Obróbki Metali Jerzy Kwiatkowski rozpocz?? swoj? dzia?alno?? w 1998r. Pracuje w nim wielu do?wiadczonych fachowców co wi??e sie z jako?ci?, niezawodno?ci? oraz profesjonalizmem us?ug. Zapraszam wi?c do wspó?pracy zarówno firmy z Polski jak i z innych kraj&oacut...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szczeliwa grafitowe typ 645

  Szczeliwa grafitowe typ 645 Charakterystyka: Szczeliwo z prz?dzy z ekspandowanego czystego grafitu prowadzonego na nitce bawe?nianej dodatkowo impregnowany PTFE. Grafit ekspandowany dzi?ki swej odporno?ci termicznej, chemicznej, w?asno?ciom samosmarnym oraz dobremu przewodnictwu cieplnemu do...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szczeliwa PTFE typ 6080

  Szczeliwa PTFE typ 6080 Charakterystyka: Szczeliwo splatane z prz?dzy z czystego uw?óknionego PTFE bez dodatku jakichkolwiek wype?niaczy i ?rodków smarnych. Brak jakichkolwiek dodatków wybitnie podnosi odporno?? chemiczn? szczeliwa, równie? na ?rodki silnie utleni...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szczeliwa PTFE typ 6081

  Szczeliwa PTFE typ 6081 Charakterystyka: Szczeliwo splatane z prz?dzy z czystego uw?óknionego PTFE nasyconego impregnatem na bazie silikonów. W?óknista posta? PTFE zdecydowanie ogranicza naturaln? tendencj? PTFE do „p?yni?cia” i umo?liwia uzyskanie trwa?ego i...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Uszczelki wykrawane z p?yty grafitowej GAMBITGRAF

  Uszczelki wykrawane z p?yty grafitowej GAMBITGRAF Uszczelki p?askie wykrawane z p?yt grafi towych GAMBITGRAF LUX o czysto?ci grafi tu 99,5% zbrojonych wewn?trz wk?adk? z blachy spiczasto-perforowanej ze stali SS316L. Wysoka czysto?? grafi tu, oraz zawarto?? siarki poni?ej 300 ppm oraz chlork&oac...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szczeliwa grafitowe typ 6055

  Szczeliwa grafitowe typ 6055 Charakterystyka: Szczeliwo z prz?dzy z ekspandowanego czystego grafitu zbrojonej cienkim drucikiem inconelowym w ten sposób, ?e ka?da pojedyncza nitka jest opleciona siateczk? inconelow?. Grafit ekspandowany dzi?ki swej odporno?ci termicznej, chemicznej, w...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Uszczelki wielokraw?dziowe GAMPROFILE

  Uszczelki wielokraw?dziowe GAMPROFILE® Uszczelki wielokraw?dziowe z nak?adk? z p?yty uszczelkarskiej. Uszczelnienie tego typu sk?ada si? z metalowego rdzenia z koncentrycznie naci?tymi rowkami, pokrytymi p?yt? uszczelkarsk?. Odpowiednie do stosowania w ró?nego rodzaju ko?nierzach (DIN...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Uszczelki spiralne GAMSPIR

  Uszczelki spiralne GAMSPIR® Uszczelka GAMSPIR sk?ada si? z profi lowanej ta?my stalowej spiralnie nawini?tej na przemian z elastycznym materia?em uszczelniaj?cym. Spirala mo?e by? osadzona w jednym lub dwóch pier?cieniach stalowych. Uszczelnienia spiralne s? zalecane w zak?adach p...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Uszczelki spiralne AZMES

  Uszczelki spiralne AZMES Uszczelka AZMES sk?ada si? z profi lowanej ta?my stalowej spiralnie nawini?tej na przemian z elastycznym materia?em uszczelniaj?cym. Uszczelnienia AZMES stosuje si? do uszczelniania otworów wyczystkowych i w?azowych w kot?ach i armaturze. Dzi?ki swej konstrukcji i...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szczeliwa plecione do d?awic pomp i armatury przemys?owej

  Szczeliwa plecione do d?awic pomp i armatury przemys?owej Szczeliwa plecione s? najcz??ciej stosowanymi uszczelnieniami d?awnic pomp i armatur przemys?owych. Produkujemy szczeliwa z ró?nych materia?ów i  o ró?nych konstrukcjach. Szczeliwa GAMBIT mo?emy podzieli? ze...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Szczeliwa grafitowe typ 605

  Szczeliwa grafitowe typ 605 Charakterystyka: Szczeliwo z prz?dzy z ekspandowanego czystego grafitu prowadzonego na nitce bawe?nianej. Grafit ekspandowany dzi?ki swej odporno?ci termicznej, chemicznej, w?asno?ciom samosmarnym oraz dobremu przewodnictwu cieplnemu doskonale nadaje si? na szczel...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Uszczelki wykrawane GAMSEAL

  Uszczelki wykrawane GAMSEAL Uszczelki p?askie wykrawane z p?yt serii Gambit AF, aramidowo-elastomerowych bez zbrojenia i dodatkowych wzmocnień metalowych. S?u?? do uszczelniania po??czeń spoczynkowych jak równie? po??czeń ko?nierzowych przy ??czeniu poszczególnych segmentów...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
上海福彩 乌苏市| 泗阳县| 乌兰县| 开远市| 乳山市| 华宁县| 张家川| 呼和浩特市| 丰原市| 兴宁市| 诸城市| 贡嘎县| 平山县| 盘锦市| 兴业县| 万安县| 柘荣县| 武汉市| 锦屏县| 岚皋县| 双城市| 丰镇市| 阜平县| 延庆县| 台中市| 天等县| 五河县| 澜沧| 洪江市| 梅河口市| 武功县| 文成县| 琼结县| 金秀| 潜山县| 来凤县| 永寿县| 澄江县| 洪雅县| 云安县| 耒阳市|