Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Odpuszczanie

  Odpuszczanie Proces obróbki cieplnej polegaj?cy na nagrzewaniu uprzednio zahartowanej stali do okre?lonej temperatury, wytrzymaniu i powolnym studzeniu na powietrzu. Celem odpuszczania jest usuni?cie napr??eń powsta?ych podczas hartowania oraz zmiana w?a?ciwo?ci fizycznych a przede wszyst...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Lutowanie twarde w pró?ni

  Lutowanie twarde w pró?ni. Polega na po??czeniu elementów za pomoc? materia?u lutowniczego. Przygotowane elementy z naniesionym materia?em lutowniczym umieszczane s? w piecu pró?niowym i nagrzewane do temperatury lutowania (od 900 do 1200C) wy?szej od temperatury likwidusu,...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Naw?glanie gazowe

  Naw?glanie gazowe Naw?glanie gazowe jest zabiegiem cieplno-chemicznym polegaj?cym na nagrzaniu cz??ci stalowych do temp. 870 – 1000°C i wygrzewaniu ich w atmosferze naw?glaj?cej. Celem naw?glania jest wzbogacenie warstwy wierzchniej w w?giel i w efekcie zwi?kszenie jej twardo?ci a zara...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hartowanie

  Hartowanie Hartowanie jest zabiegiem cieplnym polegaj?cym na nagrzaniu cz??ci stalowych do okre?lonej temperatury ok. 850-950 temperatury 30–50°C powy?ej temperatury Ac3, wytrzymaniu przez okre?lony czas oraz pó?niejszym gwa?townym ch?odzeniu w odpowiednio zdefiniowanym medium (...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?arzanie

  Wy?arzanie Proces wy?arzania polega na nagrzaniu materia?u do okre?lonej temperatury, wygrzaniu w tej temperaturze a nast?pnie powolnym ch?odzeniu w atmosferze ochronnej lub na powietrzu. W zale?no?ci od parametrów procesu mo?na rozró?ni? wy?arzanie ujednorodniaj?ce, zupe?ne, norma...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Utwardzanie wydzieleniowe

  Utwardzanie wydzieleniowe Proces utwardzania wydzieleniowego stosowany jest dla stali g?ównie nie?elaznych oraz stali austenitycznych, które nie wykazuj? przemian alotropowych. Proces ten sk?ada z przesycania i starzenia.

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • W?gloazotowanie

  W?gloazotowanie Polega na jednoczesnym wzbogacaniu warstwy wierzchniej elementu w w?giel i azot. Jest zmodyfikowanym procesem naw?glania, prowadzonym w ni?szej temperaturze (775 – 900°C)  i przez krótszy czas. Proces jest stosowany, aby zwi?kszy? odporno?? na zu?ycie wyrob&...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Hartowanie i odpuszczanie, detali, elementów, cz??ci, stalowych, metalowych

  Nasza oferta jest skierowana do obiorców oczekuj?cych najwy?szej jako?ci wykonania. Dysponujemy do?wiadczon? kadr? in?yniersk?, techniczn? i produkcyjn?. Mamy pe?ne zaplecze pomiarowe, laboratoryjne i diagnostyczne. Z zakresu obróbki cieplno-chemicznej dysponujemy nast?puj?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obróbka cieplna, detali, elementów, cz??ci, stalowych, metalowych

  Nasza oferta jest skierowana do obiorców oczekuj?cych najwy?szej jako?ci wykonania. Dysponujemy do?wiadczon? kadr? in?yniersk?, techniczn? i produkcyjn?. Mamy pe?ne zaplecze pomiarowe, laboratoryjne i diagnostyczne. Z zakresu obróbki cieplno-chemicznej dysponujemy nast?puj?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wymra?anie, detali, elementów, cz??ci, stalowych, metalowych

  Nasza oferta jest skierowana do obiorców oczekuj?cych najwy?szej jako?ci wykonania. Dysponujemy do?wiadczon? kadr? in?yniersk?, techniczn? i produkcyjn?. Mamy pe?ne zaplecze pomiarowe, laboratoryjne i diagnostyczne. Z zakresu obróbki cieplno-chemicznej dysponujemy nast?puj?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Obróbka cieplno-chemiczna, detali, elementów, cz??ci, stalowych, metalowych

  Nasza oferta jest skierowana do obiorców oczekuj?cych najwy?szej jako?ci wykonania. Dysponujemy do?wiadczon? kadr? in?yniersk?, techniczn? i produkcyjn?. Mamy pe?ne zaplecze pomiarowe, laboratoryjne i diagnostyczne. Z zakresu obróbki cieplno-chemicznej dysponujemy nast?puj?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Naw?glanie, detali, elementów, cz??ci, stalowych, metalowych

  Nasza oferta jest skierowana do obiorców oczekuj?cych najwy?szej jako?ci wykonania. Dysponujemy do?wiadczon? kadr? in?yniersk?, techniczn? i produkcyjn?. Mamy pe?ne zaplecze pomiarowe, laboratoryjne i diagnostyczne. Z zakresu obróbki cieplno-chemicznej dysponujemy nast?puj?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Azotowanie, detali, elementów, cz??ci, stalowych, metalowych

  Nasza oferta jest skierowana do obiorców oczekuj?cych najwy?szej jako?ci wykonania. Dysponujemy do?wiadczon? kadr? in?yniersk?, techniczn? i produkcyjn?. Mamy pe?ne zaplecze pomiarowe, laboratoryjne i diagnostyczne. Z zakresu obróbki cieplno-chemicznej dysponujemy nast?puj?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Ulepszanie cieplne, detali, elementów, cz??ci, stalowych, metalowych

  Nasza oferta jest skierowana do obiorców oczekuj?cych najwy?szej jako?ci wykonania. Dysponujemy do?wiadczon? kadr? in?yniersk?, techniczn? i produkcyjn?. Mamy pe?ne zaplecze pomiarowe, laboratoryjne i diagnostyczne. Z zakresu obróbki cieplno-chemicznej dysponujemy nast?puj?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Grafit i obróbka cieplna, pó?ki, CFC, wyk?adziny piecowe sztywne, miękkie p?yty filcowe, grafitowe

  Grafit i obróbka cieplna, pó?ki, CFC, wyk?adziny piecowe sztywne, miękkie p?yty filcowe, grafitowe CGT Carbon dostarcza produkty grafitowe dla przemys?u piecowego i obróbki cieplnej, co pozwala na osiągnięcie większej wydajności, niższych k...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
上海福彩 竹北市| 巴彦县| 酒泉市| 托克逊县| 正宁县| 临江市| 剑河县| 清新县| 石楼县| 迭部县| 铁岭市| 嵩明县| 巴彦县| 巢湖市| 武山县| 姜堰市| 吴川市| 同德县| 汪清县| 济阳县| 宜城市| 华容县| 四会市| 山东省| 阿鲁科尔沁旗| 永嘉县| 巴马| 嘉黎县| 浦县| 克什克腾旗| 邳州市| 阿拉善左旗| 昂仁县| 邮箱| 日照市| 阿克| 五寨县| 大悟县| 蓬莱市| 滁州市| 青岛市|