Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • System zarz?dzania produkcj? OptiMES

  Program do zarz?dzania produkcj? OptiMES to planowanie i rozliczanie produkcji stworzone przez praktyków. OptiMES to kompletny, profesjonalny i elastyczny system do planowania i rozliczania produkcji. Ale nie tylko. Optymalizuje równie? proces ofertowania i procesy logistyczno-maga...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program Plan-de-CAMpagne

  Plan-de-CAMpagne to nowoczesny system ERP/MRP/MES s?u??cy do kompleksowego zarz?dzania przedsi?biorstwem, ukierunkowany na zarz?dzanie i planowanie produkcji. Plan-de-CAMpagne wspomaga zarz?dzanie przedsi?biorstwem w: obs?udze klientów, dostawców, podwykonawców, realiza...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Platforma Ellic

  Platforma Ellic ELLIC to platforma s?u??ca do prowadzenia licytacji elektronicznych Elektroniczne zamówienia publiczne to skuteczna metoda na popraw? efektywno?ci i szybko?ci post?powania o udzielenie zamówienia publicznego, przy zachowaniu przejrzysto?ci procedury i obni?eniu...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program M-Files

  Zarz?dzanie dokumentami w systemie M-Files charakteryzuj?: ?atwo?? u?ycia Minimalizuje koszty szkolenia i czas wdro?enia programu.   Du?e mo?liwo?ci Szereg narz?dzi zapewni wydajne zarz?dzanie dokumentami od etapu wprowadzania po archiwizacj?.   Konfigurowal...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program PPwydatki

  Program PPWydatki przeznaczony jest do ewidencjonowania i kontroli wydatków do 30 000 euro w jednostkach wydatkuj?cych ?rodki publiczne, w tym: jednostkach bud?etowych jednostkach samorz?du terytorialnego urz?dach miejskich i gminnych szko?ach wy?szych szp...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
上海福彩 旬邑县| 玉龙| 洪湖市| 蓝田县| 堆龙德庆县| 甘孜| 忻城县| 龙岩市| 巴彦淖尔市| 芷江| 镇平县| 巴彦淖尔市| 增城市| 英吉沙县| 峨眉山市| 竹山县| 蒙自县| 巴林左旗| 确山县| 宜丰县| 拉萨市| 久治县| 双柏县| 西充县| 秦安县| 柯坪县| 中江县| 神木县| 边坝县| 凤台县| 满洲里市| 屯门区| 鸡西市| 玉龙| 龙井市| 丹东市| 四川省| 巴林左旗| 双辽市| 准格尔旗| 长春市|