Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Transport

  Transport Strong Steel Poland jako dystrybutor stali jest operatorem logistycznym oferuj?cym kompleksowe rozwi?zania z zakresu zarz?dzania ?ańcuchem dostaw dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb klientów. Oprócz sprzeda?y wyrobów hutniczych oferujemy równie?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Opracowanie projektu wyrobu 2D i 3D

  Opracowanie projektu wyrobu 2D i 3D Park maszynowy naszej narz?dziowni sk?ada si? z maszyn CNC i konwencjonalnych pozwalaj?cych na wykonanie najbardziej skomplikowanych detali. Posiadamy mi?dzy innymi: centrum frezarskie „AVIA VMC 800” umo?liwiaj?ce obróbk? w 4 &nd...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Produkcja elementów z tworzyw sztucznych

  Produkcja elementów z tworzyw sztucznych  Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w produkcji elementów z tworzyw sztucznych.  Dzi?ki bogatemu parkowi maszyn, na który sk?adaj? si? wtryskarki wiod?cych ?wiatowych producentów o sile zwarcia od 40 do 650 ton,...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wykonanie prototypu cz??ci

  Wykonanie prototypu cz??ci Park maszynowy naszej narz?dziowni sk?ada si? z maszyn CNC i konwencjonalnych pozwalaj?cych na wykonanie najbardziej skomplikowanych detali. Posiadamy mi?dzy innymi: centrum frezarskie „AVIA VMC 800” umo?liwiaj?ce obróbk? w 4 – ch o...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej narz?dzia

  Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej narz?dzia Park maszynowy naszej narz?dziowni sk?ada si? z maszyn CNC i konwencjonalnych pozwalaj?cych na wykonanie najbardziej skomplikowanych detali. Posiadamy mi?dzy innymi: centrum frezarskie „AVIA VMC 800” umo?liwiaj?ce obr&oacu...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Prostowanie

  Prostowanie Posiadamy dwie w pe?ni zautomatyzowane linie firmy MAE do prostowania okr?g?ych i p?askich cz??ci, a tak?e detale o z?o?onej geometrii (wa?y, profile). Obie linie wyposa?one s? w zintegrowany czujnik wykrywania p?kni?? wewn?trznych. Si?a nacisku: 160kN D?ugo?ci obrabian...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kontrola p?kni?? metod? pr?dów wirowych

  Kontrola p?kni?? metod? pr?dów wirowych Posiadamy równie? w pe?ni automatyczne urz?dzenie do kontroli p?kni?? metod? pr?dów wirowych firmy BLUM.Zakres zastosowania maszyny do testowania p?kni?? obejmuje 100% testowanie komponentów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeńs...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Mycie detali

  Jednym z najwa?niejszych elementów w procesach obróbki cieplnej jest mycie przed i po procesie. Hauck Heat Treatment to wie! Dlatego posiadamy na wyposa?eniu dwa wysokowydajne urz?dzenia komorowe do mycia detali. Cieffe WCF-8/2/E-R – komorowe urz?dzenie myj?ce z dwoma zbi...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Kontrola po??czeń lutowanych

  Kontrola po??czeń lutowanych Polega na ocenie wizualnej ci?g?o?ci lutowania za pomoc? „go?ego oka” lub takich urz?dzeń jak boroskop, endoskop lub sprawdzenie powierzchni pokrycia lutowania za pomoc? metod RTG oraz USG.

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Produkcja, wtrysk, wykonanie detali z tworzyw krystalicznych LDPE, HDPE, PP, PPH, PPC, PPR, PA6, PA 6.6, POM

  Produkcja, wtrysk, wykonanie detali z tworzyw krystalicznych  LDPE, HDPE, PP, PPH, PPC, PPR, PA6, PA 6.6, POM Dysponujemy wtryskarkami jednokomponentowymi KRAUSS – MAFFEI i ENGEL o sile zwarcia od 50 do 550 T. Mamy do?wiadczenie w wykonaniu detali o skomplikowanej budowie i specja...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Produkcja, wtrysk, wykonanie detali z tworzyw amorficznych PS, SAN, ABS, PMMA, PC

  Produkcja, wtrysk, wykonanie detali z tworzyw amorficznych PS, SAN, ABS, PMMA, PC Dysponujemy wtryskarkami jednokomponentowymi KRAUSS – MAFFEI i ENGEL o sile zwarcia od 50 do 550 T. Mamy do?wiadczenie w wykonaniu detali o skomplikowanej budowie i specjalnym zastosowaniu. Zajmujemy si?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Odwzorowanie, in?ynieria odwrotna, regeneracja zu?ytych cz??ci, elementów, maszyn, urz?dzeń

  Posiadamy nowoczesny park maszynowy z?o?ony z maszyn sterowanych numerycznie a tak?e oprogramowanie CAD/CAM. Nasz? specjalno?ci? jest produkcja jednostkowa i seryjna cz??ci maszyn o skomplikowanej geometrii dla ga??zi przemys?u wymagaj?cych du?ej precyzji, obróbka materia?ów twardych,...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Projektowanie, modelowanie CAD detali, elementów, cz??ci metalowych, z tworzyw sztucznych, maszyn i urz?dzeń

  Posiadamy nowoczesny park maszynowy z?o?ony z maszyn sterowanych numerycznie a tak?e oprogramowanie CAD/CAM. Nasz? specjalno?ci? jest produkcja jednostkowa i seryjna cz??ci maszyn o skomplikowanej geometrii dla ga??zi przemys?u wymagaj?cych du?ej precyzji, obróbka materia?ów twardych,...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Formy wtryskowe z drukarki 3D

  BIBUS MENOS oferuje projektowanie i produkcj? metod? wytwarzania przyrostowego narz?dzi produkcyjnych, w tym form wtryskowych. Przygotowane t? metod? formy wtryskowe oszcz?dzaj? ogromn? ilo?? czasu i pieni?dzy, zw?aszcza w przypadku planowania krótkich serii produkcyjnych. Dzi?ki odpowied...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Produkcja końcówek wed?ug specyfikacji Klienta

  W Tubes International oprócz szerokiej oferty produktów w ustandaryzowanych wymiarach, oferujemy równie? us?ug? produkcji końcówek (adapterów, redukcji) do w??y przemys?owych i hydraulicznych wed?ug specyfikacji Klienta. Pierwszym etapem tej us?ugi jest przygot...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
上海福彩 泸州市| 咸丰县| 松溪县| 邵东县| 铜梁县| 湖南省| 桐城市| 武安市| 绿春县| 鹤壁市| 高雄市| 道孚县| 宁蒗| 长岭县| 桐梓县| 藁城市| 海林市| 加查县| 崇左市| 大埔区| 呼伦贝尔市| 普宁市| 汶川县| 泸水县| 通城县| 巨野县| 普陀区| 永昌县| 平乐县| 保定市| 姚安县| 玉山县| 秦皇岛市| 玛沁县| 汤原县| 阿克| 商洛市| 盘山县| 湖州市| 岳阳县| 商丘市|