Wydarzenia i targi Dodaj wydarzenie

Seminarium pt. Wysokowydajne spawanie w przemy?le - przyk?ady wdro?eń

14 listopada 2019 Gliwice Targi

Seminarium pt. Wysokowydajne spawanie w przemy?le – przyk?ady wdro?eń

Data: 14 listopada 2019 roku

Tytu?: Wysokowydajne spawanie w przemy?le – przyk?ady wdro?eń

Miejsce: Fronius Polska Sp. z o. o., ul. Gustawa Eiffel’a 8, 44-109 Gliwice (pocz?tek spotkania o godz. 9:00)

Cena: 100,00 z? brutto od osoby

Strona wydarzenia na Facebooku

Dokumenty:

?


Sie? Badawcza ?ukasiewicz, Instytut Spawalnictwa logo

Mamy przyjemno?? zaprosi? Państwa na seminarium pt. Wysokowydajne spawanie w przemy?le – przyk?ady wdro?eń, organizowane w dniu 14 listopada 2019 r. przez ?ukasiewicz – Instytut Spawalnictwa oraz firmy Fronius Polska i IPG Photonics.

Spotkanie odb?dzie si? w siedzibie firmy Fronius Polska Sp. z o. o., przy ul. Gustawa Eiffel’a 8, 44-109 Gliwice.

Podczas seminarium przedstawiciele jednostek naukowych wspó?pracuj?cych z przemys?em oraz wysokiej klasy specjali?ci z bran?y spawalniczej zaprezentuj? innowacyjne technologie spawalnicze wp?ywaj?ce na wysok? jako?? spawania oraz skrócenie czasu realizacji procesu. Przedstawione zostan? tak?e przyk?ady wdro?enia nowoczesnych metod spawania w ró?nych dziedzinach przemys?u, w tym w energetyce oraz bran?y automotive. Wa?nym dope?nieniem seminarium b?d? pokazy nowoczesnych urz?dzeń spawalniczych, w szczególno?ci robotów spawalniczych.

O udziale w seminarium decydowa? b?dzie kolejno?? zg?oszeń, dlatego prosimy o przes?anie do Instytutu Spawalnictwa skanu wype?nionej i podpisanej karty zg?oszenia (e-mailem). Zg?oszenia mo?na te? przesy?a? faksem albo poczt?.

Bli?szych informacji udziela O?rodek Marketingu i Informacji Naukowej Instytutu Spawalnictwa, tel. 32/33-58-395 lub 32/33-58-290; e-mail: marketing@is.gliwice.pl

Serdecznie zach?camy do wzi?cia udzia?u w seminarium.

  • Wydrukuj stron?

Inne wydarzenia tego organizatora:
Targi PCI Days - zdj?cie
04-06-2020 - 05-06-2020 (4-5 czerwca 2020) Targi PCI Days

 
上海福彩 伊宁市| 利川市| 琼结县| 凭祥市| 苍山县| 泉州市| 房产| 合川市| 宜兰市| 巩义市| 平定县| 新津县| 苏尼特左旗| 东乡族自治县| 招远市| 红河县| 安平县| 宁海县| 泰宁县| 全椒县| 平阴县| 镇平县| 宜城市| 咸丰县| 农安县| 饶阳县| 隆安县| 娄烦县| 巫山县| 汾西县| 丰宁| 丹江口市| 溧水县| 阳城县| 通河县| 绥德县| 河南省| 保靖县| 凌云县| 沅江市| 婺源县|